دستگاه ساخت ماسک تخت کاملاً اتوماتیک 1 + 2

  • Fully Automatic Flat Mask Making Machine 1+2

    دستگاه ساخت ماسک تخت کاملاً اتوماتیک 1 + 2

    این خط با استفاده از پارچه غیر بافته شده ، به شکل خلال ماسک صورت و اضافه کردن خودکار گوش بر روی برش ماسک صورت به طور مستقیم ، یک وسیله ایده آل برای ساخت ماسک صورت پزشکی است. ما می توانیم دستگاه ماسک صورت را برای ساخت شکل های مختلف و ماسک صورت متفاوت ارائه دهیم.