ماسک مدنی

  • Civil Mask

    ماسک مدنی

    1. مقاومت در برابر تنفس کم ، بدون بو و سوزش.
    2. PFE (راندمان تصفیه ذرات غیر روغنی)٪ 30٪
    3. از آلودگی ناشی از باکتری ، گرد و غبار ، پاشیدن مایع و قطرات جلوگیری کنید.